среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balaski z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Budowa plotki plastykowe na plot i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Balustrady z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z plastyku na plot i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ploty z Winylu na plot i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak proponowane ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий